trek.org.pl

Weź udział w życiu społecznym!

Obsługa translatorska obywateli Rosji

Pobyt na terenie Polski, związany z wykonywaniem pracy lub nauką, wymaga przejścia przez odpowiednie procedury konsularne. Takie procedury wiążą się z przygotowaniem dokumentów w obydwu językach - polskim oraz rosyjskim. Niewiele osób zna na tyle dobrze obydwa języki, aby we własnym zakresie przygotować wszelkie wymagane dokumenty z zachowaniem odpowiedniej poprawności. W związku z taką sytuacją, potrzebne okazuje się skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego, którego specjalizacją jest tłumaczenie rosyjskiego na polski. W rejonie Poznania takie usługi oferuje Elena Tuczyńska. Jest ona tłumaczem, zajmującym się także przekładem dokumentów z polskiego na rosyjski. Wykonywane przez nią zlecenia charakteryzuje dokładność i rzetelność. Oprócz tłumaczeń dokumentów związanych z działalnością zawodową Rosjan, Elena Tuczyńska podejmuje się także przekładu różnych materiałów archiwalnych.


4 wpisy

20 wpis

16 wpis

7 wpis