trek.org.pl

Weź udział w życiu społecznym!

Danuta Witkowska – tłumacz przysięgły

Pani Danuta posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje umożliwiające jej pełnienie zawodu jako tłumacz przysięgły. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kierunek studiów, jaki ukończyła, to filologia germańska. Podczas tłumaczenia dokumentów na niemiecki w Poznaniu korzysta z oprogramowania TRADOS – jego najnowszej wersji. Najważniejsze cechy, które charakteryzują Biuro tłumaczeń Danuty Witkowskiej to terminowość w wykonywaniu powierzonych zleceń oraz bardzo duża dokładność w przekładaniu tekstów. Z oferty Pani Danuty korzystać mogą zarówno firmy i instytucje państwowe, jak i klienci indywidualni.


4 wpisy

20 wpis

16 wpis

7 wpis